İlaç Endüstrisi

İlaç Endüstrisi

İlaç endüstrisi ; beşeri ve veteriner hekimlikte ,tedavi edici koruyucu ve besleyici olarak kullanılan kimyasal ,bitkisel, hayvansal ve biyolojik çıkışlı maddelerin seri halde belirli standartlara göre üretimini yapan veya bu maddeleri belirli dozlarda basit veya kombine olarak farmasötik şekillere getiren sanayi koludur.

Bilimin durmaksızın getirdiği yenilikler, sosyal güvenlik uygulamalarının kapsamlarının genişlemesi, genetik sahasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında ilaç sektörünün teknolojik ihtiyaçlarının giderek arttığı görülmektedir.

İlaç endüstrisinin ayırt edici özelliklerinden birisi teknolojik değişimlerin çok hızlı bir şekilde ürünlere yansımasıdır. Bu sebeple, en doğru ve en güvenilir kaynaklar tercih edilmektedir.

BMS Kimya olarak; tüm işbirlikçilerimizle benimsediğimiz ilke müşterilerimize en doğru ve en uygun önerileri yaparak çözümler sunmaktır.