Tekstil

Tekstil

Hazır giyim ve tekstil sektörü Türkiye’de geçmişten beri en çok istihdam ve katma değer yaratan alanların başında geliyor. Dünyada, özellikle gelişmiş ülkelerde çevre, kalite, sağlık vb. alanlarda yaşanan gelişmelerin bir sonucu olarak bu konularla ilgili çeşitli düzenlemelere ve uygulamalara gidilmektedir. Buna bağlı olarak da kalite yönetim sistemlerine uygun faaliyet gösteren firmaların sayısı hızla yükselmektedir.

Tüm çözüm ortaklarımızla birlikte sektörde yer alan birçok uygulamada uluslararası standartlara uygun çözümler sunuyoruz.